Gmina Krościenko nad Dunajcem (od 1 X 1982 do 31 XII 1983 gmina Krościenko) - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

Siedziba gminy to Krościenko nad Dunajcem.
Miejscowościnależące do gminy: Dziadowe Kąty, Grywałd, Hałuszowa, Kąty-Niwki, Krościenko nad Dunajcem (sołectwa: Krościenko-Centrum i Krościenko-Zawodzie), Krośnica, Tylka-Biały Potok.

Krościenko n.Dunajcem położone jest w malowniczej kotlinie górskiej na wysokości ok. 420-500 m.n.p.m pomiędzy pasmami gór: Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego u brzegu rzeki Dunajec i potoku Krośniczanka. Dolinami tymi, wykorzystywanymi jako trakty komunikacyjne,co najmniej od średniowiecza, biegnie obecnie droga krajowa 969 Nowy Sącz - Krościenko n.D- Nowy Targ.

To dogodne położenie wyznacza miejscowości rolę bazy wypadowej dla turystów zwiedzających otaczające pasma górskie , szczególnie Pieniny, w czasie 1-2 dniowych wycieczek. Pobliskie tereny zaliczane są do najciekawszych i najpiękniejszych zakątków Polski. Osobliwością krajobrazową na międzynarodową skale jest przełom Dunajca. W sposób niepowtarzalny łączą się tutaj elementy przyrodnicze, kulturowe oraz ślady ciekawej historii.